Oferujemy:

 • Pisanie oprogramowania komputerowego na zamówienie
  (systemy 'pod klucz')
 • Projektowanie i Tworzenie Baz Danych Database Designing
 • Aplikacje Internetowe i Intranetowe
 • Wykonywanie oprgramowania specjalistycznego (np. medyczne)
 • Pisanie modułów do już istniejącego oprogramowania
 • Integracja systemów i ujednolicanie komunikacji
 • Zabezpieczanie oprogramowania przed kopiowaniem

Główne fazy każdego projektu przez nas realizowanego:

 • Analiza - zapoznanie się problemem, dokładne określenie wymagań funkcjonalnych i ustalenie zakresu wdrożenia
 • Projektowanie - zaprojektowanie modelu rozwiązania na podstawie wcześniejszej analizy
 • Budowa - Budowa aplikacji, zainstalowanie, skonfigurowanie
  i przetestowanie systemu
 • Uruchomienie - Przeszkolenie użytkowników i uruchomienie aplikacji
  w środowisku produkcyjnym